ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ...ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ...

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΣΤΟ CLOUD

Το WISH δημιουργήθηκε αποκλειστικά για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες των ασφαλιστικών γραφείων, παρέχοντας πλήρη υποστήριξη του back office. Είναι διαδικτυακή εφαρμογή και ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της είναι ακριβώς στο γεγονός ότι για τη χρήση της δεν απαιτείται η εγκατάσταση σε επιμέρους υπολογιστές. Η πρόσβαση στην εφαρμογή μπορεί να γίνει από pc, laptop, tablet και smart phone. Λειτουργεί σε ασφαλές περιβάλλον και η καταχώρηση των στοιχείων του πελατολογίου σας καθώς και τα ασφαλιστήριά τους (ανανεωτήρια, πρόσθετες πράξεις, ζημιές κτλ) γίνεται πάντα με εμπιστευτικότητα, κάτι για το οποίο δεσμευόμαστε και συμβατικά (confidentiality agreement).

Το WISH διαχειρίζεται Πελατολόγιο, Συμβόλαια, Ζημιές, Συνεργάτες, Εταιρίες, Κλάδους, Καλύψεις, Πακέτα καλύψεων, Προμήθειες, Υπερπρομήθειες, και Ταμείο με πλήρη ανάλυση εισπράξεων/πληρωμών, αποστολή SMS, αυτόματη αποστολή report στους συνεργάτες κλπ. Σας επιτρέπει με αυτό τον τρόπο να έχετε ένα πλήρως ψηφιοποιημένο αρχείο και να απαλλαγείτε από την διαδικασία της καταχώρησης. Ένα μεγάλο κομμάτι της εργασίας του προσωπικού σας, αποσυμφορίζεται και μπορούν πλέον να ασχοληθούν με αποδοτικότερες εργασίες.
ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ DEMO

VIDEO ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ YOUTUBE